Download Zorg en Welzijn brochure

Wil u meer weten over onze onze GRCcontrol software
voor Zorg en Welzijn? Download hier de brochure.Wat biedt GRCcontrol Zorg en Welzijn


Informatiebeveiliging is essentieel voor de tegenwoordige bedrijfsvoering en moet vanuit een gestructureerd risicomanagement worden opgezet. Vooral in de Zorg zijn de eisen hoog en dat is terecht.

Daarbij is de zorg - extra kwetsbaar! Zo kwam bv. in 2020 bijna 1/3 van de datalek-incidenten voor in de sector Zorg en Welzijn. Met de software van GRCcontrol zet u het Information Security Management System (ISMS) pragmatisch, structureel en stapsgewijs op.

Alle uit te voeren stappen in het borgen van het proces rondom informatiebeveiliging, risico- en auditmanagement en het aantonen van de compliance over de normen, zijn al voor u uitgewerkt.

Vul uw gegevens in:

Download de brochure Zorg en Welzijn


GRCcontrol

Vele organisaties, zowel nationaal als internationaal, maken inmiddels gebruik van onze software voor privacy, security, governance, risico- en compliance-management.