IRM

Stel: u heeft net een mail getypt voor uw collega. Vol gevoelige informatie, alleen bestemd voor de persoon aan wie u hem wilt verzenden. Of u heeft een marketingplan opgesteld die alleen binnen de organisatie gedeeld mag worden. IRM (Information Rights Management) helpt u om informatie te beveiligen met encryptie en intelligent beleid.

Contact

ORGANISATIE IN CONTROL

Realtime inzichtelijk maken en beheren van verantwoordelijkheden, registraties van verwerkingsactiviteiten inzake afdelingen, processen, assets en derde partijen.

GOVERNANCE OP BASIS VAN PLAN-DO-CHECK-ACT

Middels e-mail notificatie wordt u eenvoudig op de hoogte gebracht van uw taken rond planning en uitvoering van maatregelimplementaties, audit- en controletaken, verbetertaken, assessments etc.

RISICOMANAGEMENT

Systeem om de assessments uit de managementsystemen te behandelen en maatregelen te selecteren om de risico’s te beheersen.

In control

Uw doelen realiseren?

Doe quickscan

Integraal en real-time

GRCcontrol biedt een integraal managementsysteem om real-time (actueel) inzicht te verkrijgen. Om zodoende adequaat te kunnen handelen en de juiste keuzes te kunnen nemen inzake de risico’s, kwetsbaarheden en/of de ‘uitdagingen’ die zich voordoen. Geef medewerkers toegangsrechten op functieniveau, gebruik versleutelde logins en voer controlehandelingen in, die het mogelijk maken om elke actie naar de bron te herleiden.

Privacy Management System

Ons softwarepakket biedt privacy gerichte functionaliteit en content zoals (Data) Privacy Impact Assessments, register verwerkingsactiviteiten incl. actueel inzicht in de gegevens­verwerkingen, privacy dreigingensets en maatregelen, wet- en regelgeving (AVG/GDPR), actuele rapportages & dashboarding betreffende aantoonbare procesborging (PDCA) en stuurinformatie.

Information Security Management System

Met de Information Security Management System-module creëert u een management­systeem dat uw informatiebeveiligingsrisico’s (Compliance en/of Risk) gestructureerd en helder in kaart brengt. Van specifieke dashboards, rapportages voor certificerende instanties tot en met functionaliteit op basis van Plan-Do-Check-Act zijn beschikbaar, inclusief ready to go content zoals normen en voorbeeld maatregelen.

Demo of offerte aanvragen?

AANVULLENDE KENMERKEN

Met onze GRCcontrol speelt u in op actuele risico’s en neemt u passende veiligheidsmaatregelen.

AUDIT

Voor auditplanning inclusief automatische en periodieke audits, alsmede registratie van externe audits en registratie en afhandeling van verbetertaken.

RAPPORTAGE SYSTEEM

Wordt geleverd met diverse standaard rapportages met de mogelijkheid om eigen rapportages te bouwen.

DASHBOARDS

Voor management, specialisten en medewerkers, actueel inzicht in uw compliance (per organisatie (onderdeel), norm, proces, middel), risico's, incidenten en (interne/externe ) audit bevindingen.

READY TO GO

Tal van normenkaders inclusief best-practice maatregelen mapping, tal van risico's/ dreigingenset(s) inclusief best-practice maatregelen mapping, voorbeelden vragenlijsten en registers, rapportages en dashboarding.

SECURITY

2-factor authenticatie bij inloggen en versleuteld verkeer voor veilige communicatie en data-opslag in gecertificeerd datacenter.

AUTORISATIE

Beheerssysteem voor het toekennen van autorisaties.

ROLEBASED

Toegangscontrole op basis van individu en functies inclusief AD koppeling mogelijkheden.

AUDITTRAIL

Voor vastlegging uitvoering van opeenvolgende activiteiten.

DOCUMENT MANAGEMENT

Voor vastlegging en distributie van documentatie en bewijslast. Inclusief vervaldata en e-mail notificatie.

MEERTALIG

NL, UK, FR en GE

IMPORT/EXPORT

Toegangscontrole op basis van individu, rollen en functies inclusief AD/FD koppeling mogelijkheden.

INCIDENT MANAGEMENT

Incident management, inclusief registratie en afhandeling middels volledig naar eigen werkwijze in te richten protocollen (werkprocessen).

GRCcontrol

Vele organisaties, zowel nationaal als internationaal, maken inmiddels gebruik van onze software voor privacy, security, governance, risico- en compliance-management.