Governance

Heeft uw governance up to date en direct voor handen? Of moet u verschillende afdelingen en medewerkers raadplegen om beleidsstappen te maken en gedragscodes door te voeren? Tijdrovend en inefficiënt. Voor consistent management, samenhangend beleid en beslissingsrechten op functieniveau, is het beheren en beheersen van data en processen essentieel. Op een efficiënte en effectieve manier doelen bereiken, met inzicht en overzicht in de risico’s en actuele richtlijnen en/of doelstellingen.

Contact

ORGANISATIE IN CONTROL

Realtime inzichtelijk maken en beheren van verantwoordelijkheden, registraties van verwerkingsactiviteiten inzake afdelingen, processen, assets en derde partijen.

GOVERNANCE OP BASIS VAN PLAN-DO-CHECK-ACT

Middels e-mail notificatie wordt u eenvoudig op de hoogte gebracht van uw taken rond planning en uitvoering van maatregelimplementaties, audit- en controletaken, verbetertaken, assessments etc.

RISICOMANAGEMENT

Systeem om de assessments uit de managementsystemen te behandelen en maatregelen te selecteren om de risico’s te beheersen.

In control

Uw doelen realiseren?

Doe quickscan

De Plug & Play Governance

GRCcontrol is bekend met klantcases waar ten opzichte van de eerder op Excelsheets gebaseerde methoden tot 70% tijd wordt bespaard omdat er geen dubbel werk meer wordt verricht. Op basis van de ‘Plug & Play Governance’ methodiek kan de klant eenvoudig een control framework toevoegen en het bereik van de beheersing vergroten.

Kwaliteitsverbetering

Ook de noodzakelijke continue kwaliteitsverbetering volgens de PDCA-cyclus (Plan-Do-Check-Act) is een stuk makkelijker door te voeren en borgen net als periodieke audits door derden die minder tijd en dus kosten vergen. Die kwaliteitsverbetering wordt door zowel de auditors als de klanten zeer op prijs gesteld.

Rapportages

Een andere meerwaarde die GRCcontrol biedt, is dat de eenduidig opgeslagen data ook een perfecte bron is voor zowel interne als externe rapportages. Deze rapportages zijn niet alleen voor intern gebruik bedoeld, maar ook geschikt voor de stakeholders.

Demo of offerte aanvragen?

AANVULLENDE KENMERKEN

Met onze GRCcontrol speelt u in op actuele risico’s en neemt u passende veiligheidsmaatregelen.

AUDIT

Voor auditplanning inclusief automatische en periodieke audits, alsmede registratie van externe audits en registratie en afhandeling van verbetertaken.

RAPPORTAGE SYSTEEM

Wordt geleverd met diverse standaard rapportages met de mogelijkheid om eigen rapportages te bouwen.

DASHBOARDS

Voor management, specialisten en medewerkers, actueel inzicht in uw compliance (per organisatie (onderdeel), norm, proces, middel), risico's, incidenten en (interne/externe ) audit bevindingen.

READY TO GO

Tal van normenkaders inclusief best-practice maatregelen mapping, tal van risico's/ dreigingenset(s) inclusief best-practice maatregelen mapping, voorbeelden vragenlijsten en registers, rapportages en dashboarding.

SECURITY

2-factor authenticatie bij inloggen en versleuteld verkeer voor veilige communicatie en data-opslag in gecertificeerd datacenter.

AUTORISATIE

Beheerssysteem voor het toekennen van autorisaties.

ROLEBASED

Toegangscontrole op basis van individu en functies inclusief AD koppeling mogelijkheden.

AUDITTRAIL

Voor vastlegging uitvoering van opeenvolgende activiteiten.

DOCUMENT MANAGEMENT

Voor vastlegging en distributie van documentatie en bewijslast. Inclusief vervaldata en e-mail notificatie.

MEERTALIG

NL, UK, FR en GE

IMPORT/EXPORT

Toegangscontrole op basis van individu, rollen en functies inclusief AD/FD koppeling mogelijkheden.

INCIDENT MANAGEMENT

Incident management, inclusief registratie en afhandeling middels volledig naar eigen werkwijze in te richten protocollen (werkprocessen).

GRCcontrol

Vele organisaties, zowel nationaal als internationaal, maken inmiddels gebruik van onze software voor privacy, security, governance, risico- en compliance-management.