Certificering

Het ontbreken van de juiste papieren, lees oa. ISO certificeringen en/of TPM verklaringen, is inmiddels een algemeen gehanteerd knock-out criterium voor de markten om
- de dienstverlening van uw organisatie af te nemen;
- met uw organisatie samen te werken;
- (waarde) bepalend bij fusies en overnames.

Kortom, met de juiste certificering spreekt u grote opdrachtgevers aan. Inmiddels hebben meer dan 150 klanten met GRCcontrol diverse certificeringen behaald en behouden.

Contact

ORGANISATIE IN CONTROL

Realtime inzichtelijk maken en beheren van verantwoordelijkheden, registraties van verwerkingsactiviteiten inzake afdelingen, processen, assets en derde partijen.

GOVERNANCE OP BASIS VAN PLAN-DO-CHECK-ACT

Middels e-mail notificatie wordt u eenvoudig op de hoogte gebracht van uw taken rond planning en uitvoering van maatregelimplementaties, audit- en controletaken, verbetertaken, assessments etc.

RISICOMANAGEMENT

systeem om de assessments uit de managementsystemen te behandelen en maatregelen te selecteren om de risico’s te beheersen.

In control

Uw doelen realiseren?

Doe quickscan

CYSO

"Als we terug moeten naar Excel zijn we twee keer zoveel tijd kwijt. Door de GDPR (AVG) heeft men recht op inzicht en audit, GRCcontrol biedt continu inzicht of wij ‘in control’ zijn."

Amphia Ziekenhuizen

"Excel doet niets voor een organisatie, of voor mij als CISO/DPO’er. Het biedt geen totaal, realtime overzicht voor het management. Met behulp van GRCcontrol wordt je begeleid door de vereiste aantoonbare procesborging. Dit merken wij vooral in het gestructureerd en beheerbaar uitvoeren van de begeleiding in de interne toetsing. Excel doet niets!"

DUO | Ministerie van OCW

"De structuur die GRC-Control biedt, vormt voor DUO de basis een efficiënt en effectief compliance management proces in te richten."

Archive-it

“Door de inzet van GRCcontrol hebben we binnen de ons gestelde planning en kosten de doelstellingen ten aanzien van het behalen / behouden van onze certificeringen van ISO 27001, ISO9001 en NEN7510 succesvol en efficiënt gerealiseerd. Het eenvoudig kunnen uitzetten / opvolgen en afhandelen van interne audits, risicoanalyses en (wederkerende) kwaliteit gerelateerde taken / acties binnen GRCcontrol hebben ons hierin significant ondersteunt. De opzet van GRCcontrol draagt daarnaast zorg voor een hoge mate van acceptatie en draagvalk in de organisatie. Iedereen ziet in een duidelijk oogopslag wat van hem/haar verwacht wordt m.b.t. kwaliteitszorgtaken. Tevens beschikt het management en de kwaliteitsverantwoordelijke over rapportages en overzichten die aansturing faciliteren. GRCcontrol is inmiddels onmisbaar binnen Archive-IT.”

Demo of offerte aanvragen?

AANVULLENDE KENMERKEN

Met onze GRCcontrol speelt u in op actuele risico’s en neemt u passende veiligheidsmaatregelen.

AUDIT

Voor auditplanning inclusief automatische en periodieke audits, alsmede registratie van externe audits en registratie en afhandeling van verbetertaken.

RAPPORTAGE SYSTEEM

Wordt geleverd met diverse standaard rapportages met de mogelijkheid om eigen rapportages te bouwen.

DASHBOARDS

Voor management, specialisten en medewerkers, actueel inzicht in uw compliance (per organisatie (onderdeel), norm, proces, middel), risico's, incidenten en (interne/externe ) audit bevindingen.

READY TO GO

Tal van normenkaders inclusief best-practice maatregelen mapping, tal van risico's/ dreigingenset(s) inclusief best-practice maatregelen mapping, voorbeelden vragenlijsten en registers, rapportages en dashboarding.

SECURITY

2-factor authenticatie bij inloggen en versleuteld verkeer voor veilige communicatie en data-opslag in gecertificeerd datacenter.

AUTORISATIE

Beheerssysteem voor het toekennen van autorisaties.

ROLEBASED

Toegangscontrole op basis van individu en functies inclusief AD koppeling mogelijkheden.

AUDITTRAIL

Voor vastlegging uitvoering van opeenvolgende activiteiten.

DOCUMENT MANAGEMENT

Voor vastlegging en distributie van documentatie en bewijslast. Inclusief vervaldata en e-mail notificatie.

MEERTALIG

NL, UK, FR en GE

IMPORT/EXPORT

Toegangscontrole op basis van individu, rollen en functies inclusief AD/FD koppeling mogelijkheden.

INCIDENT MANAGEMENT

Incident management, inclusief registratie en afhandeling middels volledig naar eigen werkwijze in te richten protocollen (werkprocessen).

GRCcontrol

Vele organisaties, zowel nationaal als internationaal, maken inmiddels gebruik van onze software voor privacy, security, governance, risico- en compliance-management.