ISMS beter geregeld

Ben je verantwoordelijk voor de IT- en Cybersecurity-strategie van je organisatie? Maak dan kennis met de onze oplossing ‘GRCcontrol’ om informatiebeveiliging beter te beheren en beheersen. GRCcontrol helpt je bij het verkrijgen van duidelijkheid en overzicht en biedt een systematische aanpak. GRCcontrol wijst de weg naar een sterker beveiligde en veerkrachtige digitale infrastructuur. Bij GRCcontrol B.V. begrijpen we de complexiteit en bieden we een oplossing die het implementeren van normen als o.a. ISO27001 en NIS2 naadloos, eenvoudig en efficiënt maakt. Met de software van GRCcontrol zet je het  Information Security Management System (ISMS) pragmatisch, structureel en stapsgewijs op. Alle uit te voeren stappen in het borgen van het proces rondom informatiebeveiliging, risico- en audit management en het aantonen van de compliance over de normen, zijn al voor je uitgewerkt. Met de Business Impact Analyse (BIA) breng je de eisen in kaart t.a.v. beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid, aangevuld met een Dreigingen analyse (DA). Op basis van de BIA en de DA genereert GRCcontrol automatisch de te nemen maatregelen voor je. Risico’s worden hiermee eenvoudig beheersbaar.

Wat is ISMS?

ISMS staat voor Information Security Management System of in het Nederlands een managementsysteem voor informatiebeveiliging. Het doel van een ISMS is alle informatie beter te beveiligen tegen ongeoorloofd gebruik. De wereldwijde norm voor informatiebeveiliging is ISO 27001 en om die te bereiken en over langere termijn te borgen is het bijna onvermijdelijk om een ISMS in te richten. Information Security Management is namelijk niet statisch, maar een continu proces van vastleggen, bewaken en verder verbeteren. GRCcontrol heeft daarvoor de Plan-Do-Check-Act (PDCA) verbetercyclus geïntegreerd. In GRCcontrol bouw je een complete set op aan beheersmaatregelen, processen en procedures die het beheersbaar maken en houden. Wij helpen je een vliegende start te maken door Normenkaders, Vragensets en Dreigingen in de software beschikbaar te stellen.

Eén keer inrichten -Steeds weer gebruiken!

GRCcontrol is een integraal managementsysteem, dat wil zeggen dat het mogelijk is om meerdere normenkaders, wet- en regelgeving en meerdere managementsystemen tegelijk op te nemen en te beheren op één centrale plek. Door gebruik te maken van maatregelen (acties) is het mogelijk om voor meerdere eisen tegelijk één actie uit te voeren. Dit voorkomt doublures in het aantal uit te voeren acties en vergroot de effectiviteit van het managementsysteem. Dit noemen wij ons Map-Once-Comply-To-Many-principe. Door middel van dit principe kunnen de raakvlakken van bijvoorbeeld ISO 27001 worden gekoppeld aan bestaande richtlijnen en wet- en regelgeving. Dit zorgt voor een centrale lijst aan uit te voeren acties en voorkomt dubbel werk.

 

Voordelen van GRCcontrol

Bij GRCcontrol B.V. begrijpen we dat elke organisatie uniek is. Voor veel organisaties is het een uitdaging om de aansturing (Governance) over een veelvoud van eisen en voorschriften op orde te krijgen en wel zo dat het voldoen aan de wet- en regelgeving en normenkaders (Compliance) continu aantoonbaar is Interne beheersing bewerkstelligen, ofwel ‘in control’ zijn.

De belangrijkste voordelen van GRCcontrol zijn:

  • Proven Technology
  • Eén tool voor Analyse, Inrichting, Borging, Onderhoud en Certificering
  • Continue in control: Plan-Do-Check-Act aanpak
  • Effectief: “Map once, Comply to many” principe
  • Audittrail op de inrichting en de gemaakte aanpassingen
  • Steeds volledig overzicht: Informatie dashboards
  • Uitleverbare standaarden: Die hoef je alvast niet in te voeren!
 

Download de
ISMS brochure: