Privacy Security (AVG/GDPR)

Volgens de AVG/GDPR hebben consumenten meer privacy rechten. Ondernemers moeten daarom sinds mei 2018 voldoen aan nieuwe privacywetgeving. Ingewikkelde reglementen, waar u wellicht geen specialist voor in huis heeft. Ons Information Management System is een AVG ei van Columbus! Leg een digitaal dossier met omgekeerde bewijslast aan en voldoe aan wet- en regelgeving omtrent privacy.

Contact

ORGANISATIE IN CONTROL

Realtime inzichtelijk maken en beheren van verantwoordelijkheden, registraties van verwerkingsactiviteiten inzake afdelingen, processen, assets en derde partijen.

GOVERNANCE OP BASIS VAN PLAN-DO-CHECK-ACT

Middels e-mail notificatie wordt u eenvoudig op de hoogte gebracht van uw taken rond planning en uitvoering van maatregelimplementaties, audit- en controletaken, verbetertaken, assessments etc.

RISICOMANAGEMENT

Systeem om de assessments uit de managementsystemen te behandelen en maatregelen te selecteren om de risico’s te beheersen.

In control

Uw doelen realiseren?

Doe quickscan

Omgekeerde bewijslast

Als organisatie moet u - met de juiste uitvraag en documenten - kunnen aantonen dat u adequate, organisatorische en technische maatregelen heeft genomen conform wet- en regelgeving. U moet als organisatie te allen tijde in staat zijn om te voldoen aan omgekeerde bewijslast (dossiervorming), inclusief responsibility & accountability vastlegging. Verzamel logs, doe audits en rapporteer. De (EU) Privacy wetgeving vereist het!

Beveiliging is maatwerk

Dat betekent dat er geen standaardpakket aan organisatorische & technische maatregelen te geven is waaraan u moet voldoen. Bovendien is beveiligen een continu proces (plan, do, check, act). U moet blijven monitoren of de genomen beveiligingsmaatregelen nog adequaat zijn.

Efficiency

De privacywetgeving vereist o.a. passende technische en/of organisatorische maatregelen. Deze moet u als bedrijf nemen, maar ook waarborgen. Wat als u deze in een ander kader - vanuit certificering of uw bedrijfsdoelstellingen al heeft genomen? Ook dan biedt GRCcontrol uitkomst.

Demo of offerte aanvragen?

AANVULLENDE KENMERKEN

Met onze GRCcontrol speelt u in op actuele risico’s en neemt u passende veiligheidsmaatregelen.

AUDIT

Voor auditplanning inclusief automatische en periodieke audits, alsmede registratie van externe audits en registratie en afhandeling van verbetertaken.

RAPPORTAGE SYSTEEM

Wordt geleverd met diverse standaard rapportages met de mogelijkheid om eigen rapportages te bouwen.

DASHBOARDS

Voor management, specialisten en medewerkers, actueel inzicht in uw compliance (per organisatie (onderdeel), norm, proces, middel), risico's, incidenten en (interne/externe ) audit bevindingen.

READY TO GO

Tal van normenkaders inclusief best-practice maatregelen mapping, tal van risico's/ dreigingenset(s) inclusief best-practice maatregelen mapping, voorbeelden vragenlijsten en registers, rapportages en dashboarding.

SECURITY

2-factor authenticatie bij inloggen en versleuteld verkeer voor veilige communicatie en data-opslag in gecertificeerd datacenter.

AUTORISATIE

Beheerssysteem voor het toekennen van autorisaties.

ROLEBASED

Toegangscontrole op basis van individu en functies inclusief AD koppeling mogelijkheden.

AUDITTRAIL

Voor vastlegging uitvoering van opeenvolgende activiteiten.

DOCUMENT MANAGEMENT

Voor vastlegging en distributie van documentatie en bewijslast. Inclusief vervaldata en e-mail notificatie.

MEERTALIG

NL, UK, FR en GE

IMPORT/EXPORT

Toegangscontrole op basis van individu, rollen en functies inclusief AD/FD koppeling mogelijkheden.

INCIDENT MANAGEMENT

Incident management, inclusief registratie en afhandeling middels volledig naar eigen werkwijze in te richten protocollen (werkprocessen).

GRCcontrol

Vele organisaties, zowel nationaal als internationaal, maken inmiddels gebruik van onze software voor privacy, security, governance, risico- en compliance-management.