GRCcontrol voor NIS2 regelgeving

Nis2-en-GRCcontrol

Ben je verantwoordelijk voor de IT- en cybersecurity-strategie van je organisatie? Maak kennis met de Network and Information Systems Directive (NIS2), de Europese norm die jouw organisatie de weg wijst naar een sterker beveiligde en veerkrachtige digitale infrastructuur. Bij GRCcontrol B.V. begrijpen we de complexiteit van NIS2-naleving en bieden we een oplossing die het implementeren van deze norm naadloos en efficiënt maakt.

Wat is NIS2?

NIS2 is de nieuwste Europese richtlijn die gericht is op de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen. Het doel is om de digitale weerbaarheid van kritieke sectoren en digitale dienstverleners te vergroten. Organisaties in deze sectoren moeten voldoen aan strenge cybersecurity-normen en meldingsvereisten bij incidenten. In een steeds digitalere wereld is bescherming tegen cyberdreigingen van cruciaal belang voor het behoud van de operationele continuïteit. Daarnaast is het vanuit de wet- en regelgeving een eis om te voldoen aan de NIS2. Naleving van de NIS2 toont betrokkenheid bij informatiebeveiliging en een versterking van vertrouwen.

Branches_NIS2

Implementatie NIS2 met GRCcontrol

GRCcontrol is een integraal managementsysteem, dat wil zeggen dat het mogelijk is om meerdere normenkaders, wet- en regelgeving en meerdere managementsystemen tegelijk op te nemen en te beheren op één centrale plek. Door gebruik te maken van maatregelen (acties) is het mogelijk om voor meerdere eisen tegelijk één actie uit te voeren. Dit voorkomt doublures in het aantal uit te voeren acties en vergroot de effectiviteit van het managementsysteem. Dit noemen wij ons Map-Once-Comply-To-Many-principe. Door middel van dit principe kunnen de raakvlakken van de NIS2 worden gekoppeld aan bestaande richtlijnen en wet- en regelgeving. Dit zorgt voor een centrale lijst aan uit te voeren acties en voorkomt dubbel werk.

Voordelen van GRCcontrol

Bij GRCcontrol B.V. begrijpen we dat elke organisatie uniek is. Voor veel organisaties is het een uitdaging om de aansturing (Governance) over een veelvoud van eisen en voorschriften op orde te krijgen en wel zo dat het voldoen aan de wet- en regelgeving en normenkaders (Compliance) continu aantoonbaar is Interne beheersing bewerkstelligen, ofwel ‘in control’ zijn.

De belangrijkste voordelen van GRCcontrol zijn:

    • Proven Technology
    • Actueel (realtime) inzicht
    • Stuurinformatie
    • Hoger volwassenheid (CMM), betrokkenheid en bewustzijn
    • Responsibility en accountability

Valt uw organisatie onder de NIS2-richtlijn?

Bekijk de NIS2 zelf-evaluatie tool van de Rijksoverheid, Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) om te bepalen of uw organisatie moet voldoen aan de nieuwe NIS2-richtlijn: https://regelhulpenvoorbedrijven.nl/NIS-2-NL/

 

Download de brochure
over de NIS2 regelgeving: