Risk

Risico’s zijn een onderdeel van het leven. Ook binnen het bedrijfsleven. In onze snelle digitale wereld evalueren de gevaren die we moeten beheren in rap tempo. Datalekken, hacks, gevoelige gegevens op straat. Zie in één oogopslag potentiële gevaren, minimaliseer risico’s en maximaliseer uw efficiency en rendement.

Contact

ORGANISATIE IN CONTROL

Realtime inzichtelijk maken en beheren van verantwoordelijkheden, registraties van verwerkingsactiviteiten inzake afdelingen, processen, assets en derde partijen.

GOVERNANCE OP BASIS VAN PLAN-DO-CHECK-ACT

Middels e-mail notificatie wordt u eenvoudig op de hoogte gebracht van uw taken rond planning en uitvoering van maatregelimplementaties, audit- en controletaken, verbetertaken, assessments etc.

RISICOMANAGEMENT

Systeem om de assessments uit de managementsystemen te behandelen en maatregelen te selecteren om de risico’s te beheersen.

In control

Uw doelen realiseren?

Doe quickscan

Realtime en integraal

Interne stakeholders, externe stakeholders en auditoren verlangen een integraal managementsysteem om real-time en actueel inzicht te verkrijgen. Om zodoende adequaat te kunnen handelen en de juiste keuzes te kunnen maken inzake de risico’s, kwetsbaarheden en/of de ‘uitdagingen’ die zich voordoen.

Gestructureerd risicomanagement

Vanuit een meer formeel, gestructureerd riskmanagement de gehele organisatie naar een aantoonbaar hoger volwassenheid (CMM), betrokkenheid en bewustzijn te brengen. En dit vanuit een dosering en een fasering die de organisatie zelf voor ogen heeft. GRCcontrol platform borgt op pragmatische wijze de vereiste ‘responsibility & accountability’ op de huidige en toekomstige normen/wettelijke kaders.

Demo of offerte aanvragen?

AANVULLENDE KENMERKEN

Met onze GRCcontrol speelt u in op actuele risico’s en neemt u passende veiligheidsmaatregelen.

AUDIT

Voor auditplanning inclusief automatische en periodieke audits, alsmede registratie van externe audits en registratie en afhandeling van verbetertaken.

RAPPORTAGE SYSTEEM

Wordt geleverd met diverse standaard rapportages met de mogelijkheid om eigen rapportages te bouwen.

DASHBOARDS

Voor management, specialisten en medewerkers, actueel inzicht in uw compliance (per organisatie (onderdeel), norm, proces, middel), risico's, incidenten en (interne/externe ) audit bevindingen.

READY TO GO

Tal van normenkaders inclusief best-practice maatregelen mapping, tal van risico's/ dreigingenset(s) inclusief best-practice maatregelen mapping, voorbeelden vragenlijsten en registers, rapportages en dashboarding.

SECURITY

2-factor authenticatie bij inloggen en versleuteld verkeer voor veilige communicatie en data-opslag in gecertificeerd datacenter.

AUTORISATIE

Beheerssysteem voor het toekennen van autorisaties.

ROLEBASED

Toegangscontrole op basis van individu en functies inclusief AD koppeling mogelijkheden.

AUDITTRAIL

Voor vastlegging uitvoering van opeenvolgende activiteiten.

DOCUMENT MANAGEMENT

Voor vastlegging en distributie van documentatie en bewijslast. Inclusief vervaldata en e-mail notificatie.

MEERTALIG

NL, UK, FR en GE

IMPORT/EXPORT

Toegangscontrole op basis van individu, rollen en functies inclusief AD/FD koppeling mogelijkheden.

INCIDENT MANAGEMENT

Incident management, inclusief registratie en afhandeling middels volledig naar eigen werkwijze in te richten protocollen (werkprocessen).

GRCcontrol

Vele organisaties, zowel nationaal als internationaal, maken inmiddels gebruik van onze software voor privacy, security, governance, risico- en compliance-management.