Download Opleidingen brochure

Wil u meer weten over onze GRCcontrol software
voor Scholen en Opleidingen?
U kunt hier de brochure downloaden.Wat biedt GRCcontrol Onderwijs en Opleidingen


Informatiebeveiliging is essentieel voor de tegenwoordige bedrijfsvoering en moet vanuit een gestructureerd risicomanagement worden opgezet. Speciaal bij opleidingsinstituten zijn de eisen hoog en dat is terecht.

Compliance met de toepasselijke normen en standaarden is essentieel. Voor het onderwijs zijn normenkaders voor informatiebeveiliging en privacy opgesteld door het Kennisnet. Onderwijsinstellingen moeten aantoonbaar voldoen aan deze normen.

Alle uit te voeren stappen in het borgen van het proces rondom informatiebeveiliging, risico- en auditmanagement en het aantonen van de compliance over de normen, zijn al voor u uitgewerkt.

Vul uw gegevens in:

Download de brochure Onderwijs en Opleidingen


GRCcontrol

Vele organisaties, zowel nationaal als internationaal, maken inmiddels gebruik van onze software voor privacy, security, governance, risico- en compliance-management.